Náhradní doprava

X95 Palmovka - Lazarská

platnost od: 13.8.2020

X98 Olšanské hřbitovy - Lazarská

platnost od: 13.8.2020