Pro tělesně postižené

H1 Chodov - Chodov

platnost od: 4.9.2023

 
Přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace je prostřednictvím bezbariérových přístupů na stanice, zastávky i do vozidel zajištěna ve významné části celé sítě PID.
Bližší informace naleznete v jízdních řádech jednotlivých linek a na www.ropid.cz.